Video: Thời sự tuần qua 17/03/2017: Những cái chết về đêm tại Manila, Phi Luật Tân