Video: Thời sự tuần qua 07/04/2017: Chuyến đi đầy nguy hiểm của Đức Thánh Cha sang Ai Cập