TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Năm 19/10/2017