TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 23/10/2017