Thứ Hai Tuần VIII TN Năm A

Lời Chúa: (Hc 17,24-29; Mc 10,17-27)

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".

 

Suy Niệm: LÝ TƯỞNG SỐNG

 

Mỗi con người đều chọn cho mình những phương thế để đạt được mục đích lý tưởng trong cuộc sống một cách tốt nhất và nhanh nhất.

Người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay rất đúng đắn khi đặt mục đích tối hậu của mình là sự sống đời đời, và anh đã hỏi Chúa phải làm gì để đạt được mục đích ấy. Chúa Giêsu nói: “Anh chỉ còn thiếu một điều là đem bán hết tài sản mình để cho người nghèo… Rồi hãy đến theo tôi,” anh đã buồn bã bỏ đi.  Phải chăng anh không dám trả giá, không dám hy sinh từ bỏ để đạt mục đích.

Như vậy, ơn cứu độ đã đến được với anh, nhưng anh đã để mất bởi sự tham lam, ích kỷ của mình. Anh ta đã coi tiền bạc, của cải là số một trong cuộc đời của anh, nên chính Chúa cũng không còn chỗ đứng nơi tâm hồn anh thì làm sao ơn cứu độ có thể đến với anh được!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết lựa chọn chỉ mình Thiên Chúa để được hạnh phúc đời đời. Hãy cẩn trọng với vấn đề tiền bạc vì nó có thể sẽ là rào cản lớn chắn đường về trời của ta khi ta coi tiền bạc là ông chủ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn Chúa để đi theo Chúa và thực hành Thánh ý Ngài. Như thế, chúng con sẽ an tâm, thanh thản đi trên con đường mà Chúa đang dẫn chúng con đi. Amen.

                                            Giuse Nguyễn Văn Từ, MF