Thời sự tuần qua 24/02/2017: Phim Dưới lưỡi gươm của Cêsarê