Thánh Ca Mùa Chay - Thánh Giá Nào Cho Con? Trình bày: Ca Sĩ Lệ Hằng.