Tân Giám Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, Cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm

Roma thứ sáu, 04-11-2016. Cha bề trên cả Dòng Tên, Arturo Sosa chính thức bổ nhiệm cha Vinh Sơn Phạm Văn Mầm làm Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam.

Năm nay cha Vinh Sơn 61 tuổi. Ngài gia nhập Dòng Tên ngày 16 tháng 07 năm 1976 và chịu chức linh mục ngày 06 tháng 09 năm 1997. Trước khi là Giám tỉnh, cha Vinh Sơn là Viện Trưởng Học Viện Thánh Giuse, Dòng Tên tại Thủ Đức, Tp HCM.

Xin tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã đoái thương ban cho Tỉnh Dòng Tên Việt Nam một Giám Tỉnh mới.

Hiệp thông với Anh Em trong Tỉnh Dòng Tên Việt Nam, chúng ta cầu nguyện cho cha tân Giám Tỉnh Vinh Sơn được tràn đầy Chúa Thánh Thần trong sứ mạng phục vụ mới.

Tỉnh Dòng cũng cám ơn cha Giuse Phạm Thanh Liêm đã phục vụ Dòng suốt thời gian 6 năm qua trong cương vị Giám Tỉnh với biết bao hoa trái.

Nguyện xin Chúa tiếp tục dẫn dắt Tỉnh Dòng qua cha Giám Tỉnh mới trên bước đường phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh. Đặc biệt, xin Chúa ban đầy sự khôn ngoan của Thánh Thần và sức khỏe dồi dào cho cha tân Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Văn Mầm.

 

dongten.net