Phụng Vụ

Ý Nghĩa

Ý Nghĩa ''Tro''

Hằng năm, mỗi người Công giáo đều đến tham dự Thánh lễ vào Thứ Tư đầu Mùa Chay. Còn được gọi là Thứ Tư Lễ Tro.

  • Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma

    Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma

    MISSALE ROMANUM ÐƯỢC SOẠN THẢO THEO SẮC LỆNH CỦA CÔNG ÐỒNG CHUNG VATICANÔ II, ÐƯỢC ÐỨC PHAOLÔ VI CÔNG BỐ VÀ ÐỨC GIOAN PHAOLÔ II CÔNG NHẬN