Sat02252017

Last update11:15:44 PM

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
Back You are here: Home Suy Niệm Hằng Ngày Suy Niệm Thứ Tư Tuần 29 TN A

Suy Niệm Thứ Tư Tuần 29 TN A

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 29 TN A

Trong khi ông chủ đi ăn cưới thì hết mọi kẻ ăn người ở trong nhà phải tỉnh thức, nhưng có những người được đặt làm quản gia để trông coi săn sóc gia nhân và thu xếp công việc, thì những người này càng phải lo tỉnh thức hơn nữa để mọi việc trong nhà được trôi chảy và hiệu quả. 

Những người quản gia này mang trách nhiệm nhiều hơn. Bởi vậy, nếu những người này tỉnh thức và hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ được ông chủ thưởng lớn và được đặt để ở nhiệm vụ cao trọng hơn. Ngược lại, nếu họ không lo tỉnh thức và làm việc, lại đánh đập tớ trai tớ gái và chè chén say sưa, thì họ sẽ phải chung số phận với những kẻ thất tín. Vì, ai được giao phó nhiều, sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.

Người tín hữu cần nhận biết mình đã được giao phó những gì và nhiệm vụ ấy đòi hỏi phải chu toàn như thế nào để được gọi là người quản gia trung tín, đặc biệt là những người làm cha mẹ trong gia đình và những người chịu trách nhiệm điều hành cộng đoàn.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông