Đức Thánh Cha Bênh Vực Quyền Lợi Của Các Thổ Dân Bản Xứ

VATICAN. ĐTC kêu gọi dung hòa quyền phát triển, xã hội và văn hóa với việc bảo vệ các đặc tính của các thổ dân bản xứ và lãnh thổ của họ.

PopeFrancis-15Feb2017-02.jpg

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15-2-2017 dành cho 40 đại diện các nhóm thổ dân quốc tế tham dự khóa họp thứ 40 của Hội đồng các vị quản trị Ngân Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp gọi tắt là IFAD.

 ĐTC khẳng định rằng ”Việc dung hòa quyền phát triển và sự bảo vệ các đặc tính và lãnh thổ của các thổ dân là điều càng hiển nhiên phải có khi xác định các cơ cấu hoạt động kinh tế có thể ảnh hưởng đến các nền văn hóa của thổ dân và quan hệ truyền thống ngàn đời của họ với đất đai. Theo nghĩa này cần phải luôn dành ưu tiên cho quyền được đồng thuận và thông tin như điều số 32 của ”Tuyên ngôn về các quyền của thổ dân bản xứ”. Chỉ như thế mới có thể bảo đảm một sự cộng tác hòa bình giữa chính quyền và các thổ dân bản xứ, vượt thắng những đối nghịch và xung đột”.

ĐTC cũng kêu gọi ”các chính quyền nhìn nhận rằng các cộng đồng thổ dân là thành phần của dân tộc và họ cần được đề cao giá trị, được tham khảo ý kiến và được những điều kiện để hoàn toàn tham gia vào đời sống quốc gia trên bình diện địa phương và quốc gia. Không thể chấp nhận gạt họ ra ngoài lề hoặc phân chia thành giai cấp. Cần hội nhập họ với sự tham gia hoàn toàn”.

 Sau cùng ĐTC khích lệ các thổ dân bản xứ tiếp tục sống sự phát triển và tiến bộ trong tinh thần chăm sóc đặc biệt đến trái đất. Ngài nói: ”Trong lúc này đây nhân loại đang phạm lỗi nặng vì không chăm sóc thiên nhiên, tôi khuyên anh chị em tiếp tục làm chứng về điều đó và đừng để cho các kỹ thuật mới - vốn là điều hợp pháp và tốt - phá hủy đất đai, môi sinh, sự quân bình sinh thái và rốt cuộc chúng sẽ phá hủy sự khôn ngoan của các dân tộc” (SD 15-2-2017)

 

G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana