Đức Quốc: Hơn 200 Giáo Xứ Đã Đóng Cửa

Giáo phận Essen, Đức, tổ chức kỷ niệm lần thứ sáu mươi của mình vào ngày 23 tháng Hai.

 Từ năm 1957, số người Công Giáo đã giảm từ 1,4 triệu xuống còn 791.000, một phần là do sự suy giảm trong ngành thép, theo hãng thông tấn SIR, Ý Đại Lợi. Hơn 200 giáo xứ đã đóng cửa, với số lượng giáo xứ giảm từ 259 còn 43.

 

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net