ĐHY Stanislaw Rylko, Tân Giám Quản Đền Thờ Đức Bà Cả

VATICAN. Hôm 28-12-2016, ĐTC đã bổ nhiệm ĐHY Stanislaw Rylko người Ba Lan, làm tân Giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma.

 Trước đó, ngài đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của ĐHY Santos Abril y Castelló, 81 tuổi (1935), người Tây Ban Nha.

 ĐHY Stanislaw Rylko năm nay 71 tuổi (1945), nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, trong 13 năm qua (2003).

 ĐTC đã gộp Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, Hội đồng gia đình và sự sống thành một cơ quan mới là Bộ giáo dân, gia đình và sự sống. Ngài trao cho Đức tân Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ai Len, làm tân Bộ trưởng của Bộ này. (SD 28-12-2016)

 

Lm. Giuse Trần Đức Anh OP, RadioVaticana