Các Dòng Nữ Giáo Phận

Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu

Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu

Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương do Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ban sắc lệnh thiết lập (Decretum erectionis) ngày 14-9-1953 tại Liên Thuỷ, Bùi Chu với danh hiệu Mến Thánh Giá Bùi Chu

 • Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

  Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

  Năm 1920, Đức Cha Allys đã khởi đầu Hội Dòng bằng cách tách một nhóm gồm 6 nữ tu Mến Thánh Giá Dương Sơn như những hạt nhân đầu tiên của Hội Dòng mới. Ngoài ra, ngài còn mời thêm một số nữ tu ưu...

 • Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế- FMV

  Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế- FMV

  Năm 1924, cha Giuse Trần Văn Trang sáng lập tại làng Kim Đôi, cách thành phố Huế 15km, với tên gọi là Dòng Mến Thánh Giá Kim Đôi. Năm 1938, Hội dòng được cải tổ theo Giáo luật với lời khấn đơn,...

 • Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

  Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

  Trước năm 1942, tại Russeykeo Phnom-Pénh, Cambodge, có một Hội những người nữ đạo đức do Đức Cha Phêrô Maria Lambert de Lamotte thành lập tại Xiêm năm 1675

 • Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa - FMSR

  Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa - FMSR

  Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi được Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn thành lập năm 1946 tại Trung Linh Bùi Chu. Năm 1954, một số chị em chuyển vào Miền Nam, thiết lập trụ sở tại Chí Hòa, Sàigòn.

 • Dòng Ánh Sáng Phúc Âm - SLE

  Dòng Ánh Sáng Phúc Âm - SLE

  Hội Dòng được thành lập ngày 18/4/1954 tại Nhật Bản. Đấng sáng lập là cha Đaminh Fukahori Senuemon, với Linh đạo: Lấy tâm tình của Đức Kitô làm tâm tình của mình(Pl 2,5). Linh đạo nền tảng: Tìm...

 • Dòng Nữ Lasan - LSS

  Dòng Nữ Lasan - LSS

  Thánh Gioan La San sinh ngày 30/04/1651 và qua đời ngày 07/04/1719. Ngài được tôn vinh hiển thánh năm 1900. Vào năm 1950, ĐGH Piô XII tôn phong Ngài là Quan Thầy các nhà Giáo dục. Từ năm 1966, các...