Các Dòng Nữ Giáo Phận

Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu

Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương Bùi Chu

Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương do Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ban sắc lệnh thiết lập (Decretum erectionis) ngày 14-9-1953 tại Liên Thuỷ, Bùi Chu với danh hiệu Mến Thánh Giá Bùi Chu

 • Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

  Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm

  Năm 1902, một năm sau khi giáo phận được thành lập, Đức Cha Alexandre Marcou Thành đã đưa 9 chị thuộc nhà Phúc Nhạc xuống lập nhà Phát Diệm tại làng Lưu Phương , để lo công việc in ấn các sách...

 • Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết

  Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết

  Được khai sinh từ lòng Mẹ Giáo Phận Huế, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết xuất thân từ Tu Viện Mỹ Hương ( 1789 ). Chưa tròn 75 tuổi, tu viện Mỹ Hương bị Văn Thân đốt cháy 2 lần ( 1885 và 1886 )...

 • Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

  Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang

  Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phát xuất từ Sở Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương, một trong 7 Nhà thuộc Mến Thánh Giá Vinh. Cùng có chung một nguồn gốc với các Hội Dòng Mến Thánh Giá Việt Nam, do...

 • Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu

  Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu

  Kiên Lao là cái nôi của các dòng Mến Thánh Giá Đàng Ngoài. Cộng đoàn Mến Thánh Giá Kiên Lao được thành lập từ năm 1670 do chính Đức cha Lambert de la Motte. Trong những năm bách hại đạo dưới thời...

 • Dòng Mến Thánh Giá Khiệt Tâm

  Dòng Mến Thánh Giá Khiệt Tâm

  Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội cải tổ di cư vào Nam được đổi tên là dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm. Dòng này được thiết lập và cải tổ trong địa phận Hà Nội, do hai Đức cha Pierre Gendreau Đông và Đức cha...

 • Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

  Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

  Vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, trước nhu cầu mục vụ nơi một Giáo phận rộng lớn, Đức Cha Gustave Vandale Vạn, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa (1936-1943), mong muốn có một Hội dòng Giáo phận để...

 • Dòng Mến Thánh Giá Huế

  Dòng Mến Thánh Giá Huế

  Sau 2 cuộc di tản 1972 và 1975, các cộng đoàn chị em Mến Thánh Giá Thừa Sai Huế có mặt nhiều nơi trong các giáo phận: Ban Mê Thuột, Xuân Lộc, TP. HCM, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng. Những chị em...

 • Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

  Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

  Năm 1658, Đức cha Pierre Lambert de la Motte, giám mục hiệu toà Bérythe, được cử sang coi sóc địa phận Đàng Trong. Năm 1670, trong dịp ngài đi kinh lược Đàng Ngoài thay Đức cha François Pallu,...

 • Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

  Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp

  Dòng Mến Thánh Giá do Đức Cha Pierre Lambert de la Motte sáng lập tại Đàng Ngoài năm 1670 và Đàng Trong năm 1671. Đây là Dòng nữ đầu tiên mang bản sắc Á Đông, vừa chiêm niệm vừa hoạt động, có lời...

 • Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

  Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

  Năm 1932, Toà Thánh ban Sắc lệnh thành lập giáo phận Thanh Hoá tách ra từ giáo phận Phát Diệm, và đặt dưới quyền Đức cha Louis de Cooman Hành. Thánh Bộ Truyền giáo cũng gửi văn thư Prot. số...

 • Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

  Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

  Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán được thiết lập năm 1852. Đức cha ominique Lefèbvre Ngãi đã cử 5 nữ tu Mến Thánh Giá Cái Mơn tới xây dựng dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán tại địa điểm hiện nay.

 • Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

  Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ

  Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ là : * Một Hội Dòng hoạt động tông đồ trực thuộc Đấng Bản Quyền Giáo Phận Cần Thơ. * Một trong số 24 Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, theo đặc sủng, linh đạo...

 • Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

  Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum

  Hội Dòng MTG Cái Nhum được thành lập vào năm 1800, là Dòng tu địa phương thuộc thẩm quyền Giám Mục địa phận. Hội Dòng được thành lập đúng với Hiến Chương, tinh thần và mục đích theo Dòng Mến Thánh...

 • Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

  Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn

  Sau biến cố 1975, đất nước thống nhất, mọi sự hoàn toàn thay đổi. Những sự nghiệp của nhà dòng bề ngoài xem ra quy mô, có thể làm cho Nhà Dòng ít nhiều hãnh diện, nhưng hình như Chúa Quan Phòng...

 • Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

  Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa

  Hội dòng Mến Thánh Gía Bà Rịa là một trong số 24 Hội dòng thuộc đại gia đình Mến Thánh Giá do Đức Cha Lambert de la Motte sáng lập vào thế kỷ XVII.

 • Dòng Mẹ Nhân Ái

  Dòng Mẹ Nhân Ái

  Hội Dòng do linh mục Phêrô Phan Danh Uy sáng lập năm 1986 tại Giáo phận Phú Cường. Ngày 27/12/1991, Đức Giám mục Giuse Phạm văn Thiên cho phép áp dụng Hiến Pháp trong 10 năm. Ngày 06/01/2002, Đức...

 • Dòng Khiệt Tâm Đức Mẹ Nha Trang

  Dòng Khiệt Tâm Đức Mẹ Nha Trang

  Ngày 15.09.1958, lễ kính Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ, Đức Cha Marcel Piquet đã khai sinh Thanh Tuyển viện Khiết Tâm trên cơ sở Nhà Phước Mến Thánh Giá Bình Cang. Ngài đặt các thanh tuyển sinh khởi...

 • Dòng Dức Mẹ Thăm Viếng Liên Thủy - CMV

  Dòng Dức Mẹ Thăm Viếng Liên Thủy - CMV

  Ơn gọi là một màu nhiệm tình yêu, là quà tặng nhưng không Thiên Chúa ban cho con người. Chính trong mầu nhiệm của Thiên Chúa mà Hội Dòng Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu, được nảy mầm trong vườn hoa Giáo Hội...