Các Dòng Nam Giáo Hoàng

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước

Đan viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam (gồm 9 cộng đoàn nam và 3 cộng đoàn nữ, và một số tu sở của các nhà) do cha đáng kính Henri Denis Benoit Thuận, linh mục Hội Thừa Sai Paris sáng lập năm 1918, tại Phước Sơn, Quảng Trị (giáo phận Huế)

  • Dòng Nam Đaminh - OP (Order of Friars Preachers)

    Dòng Nam Đaminh - OP (Order of Friars Preachers)

    Dòng Đa-minh có mặt tại Việt Nam từ khi cha Gaspard Santa Cruz đặt chân lên đất Hà Tiên năm 1550. Năm 1587, Tỉnh Dòng Mân Côi (Tây Ban Nha) được thành lập tại Philippines. Tỉnh Dòng đã thực hiện...