Bộ Phục Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện Bắt Đầu Hoạt Động

VATICAN. Từ chúa nhật 1-1-2017, Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện bắt đầu hoạt động, chiếu theo quyết định của ĐTC, trong tự sắc công bố ngày 31-8-2016.

ĐTC đã bổ nhiệm ĐHY Peter Turkson, người Ghana, làm Bộ trưởng của cơ quan mới này. Ngài năm nay 68 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm TGM thành phố Cape Coast hồi năm 1992 và được thăng Hồng y hồi năm 2003. Năm 2009, ngài được ĐTC Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa Bình.

 Bộ Phục Vụ phát triển nhân bản có thẩm quyền đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến di dân, những người nghèo túng, các bệnh nhân và những người bị loại trừ, bị gạt là ngoài lề và các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các tù nhân, người thất nghiệp cũng như các nạn nhân của bất kỳ hình thực nô lệ và tra tấn.

 Qui chế của Bộ mới được phê chuẩn thử nghiệm, theo đó, từ ngày 1-1-2017, thẩm quyền của 4 Hội đồng Tòa Thánh hiện nay sẽ tập trung vào Bộ Phục Vụ phát triển nhân bản toàn diện, đó là Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Cor Unum Đồng Tâm, mục vụ di dân và người lưu động, sau cùng là Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế.

 Kể từ ngày đó, 4 Hội đồng vừa nói sẽ ngưng hoạt động và bị bãi bỏ, cùng với các điều khoản từ số 142 đến số 153 của Tông Hiến Mục Tử Nhân Lành (Pastor Bonus).

 Theo qui chế mới, trong Bộ tân lập có một Phân Bộ đặc biệt biểu lộ mối quan tâm của ĐTC đối với những người tị nạn và di dân. Thực vậy, ngày nay không thể có một dịch vụ phát triển nhân bản toàn diện mà không đặc biệt quan tâm đến hiện tượng di dân. Vì thế, phân bộ này được tạm thời ở dưới sự hướng dẫn trực tiếp của ĐTC (Qui chế, art, 1,4).

 Trong thời gian qua, ĐTC đã bổ nhiệm hai vị phó tổng thư ký giúp ngài điều hành Phân Bộ di dân trong Bộ Phục vụ phát triển nhân bản toàn diện, để giúp ngài trong các vấn đề di dân và tị nạn.

 Đó là Cha Michael Czerny, dòng Tên 70 tuổi, người Canada gốc Tiệp, chuyên gia về các vấn đề nhân quyền, và Cha Fabio Baggio, 51 tuổi, người Argentina, thuộc dòng Scarabrini, đã từng giúp ĐTC về mục vụ di dân, khi ngài còn làm TGM giáo phận Buenos Aires. (SD 29-12-2016)

 

G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana